skip to Main Content

bos&bongers gebruikt de persoonlijke gegevens die je invult op het aanmeldformulier en het reactieformulier op bosenbongers.nl puur voor het verzenden van de nieuwsbrief en het onderhouden van contact.
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. We gebruiken ze niet voor andere doeleinden: wij stellen de gegevens van bezoekers van de website niet ter beschikking aan derden, en gebruiken ze ook niet om aanbiedingen van producten of diensten te sturen.

Wij registreren geen bijzondere persoonsgegevens, zoals godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.
Berichten en reacties komen terecht in ons e-mailarchief. Daar bewaren wij ze zolang als nodig of redelijk is om je te kunnen beantwoorden of van dienst te kunnen zijn.

Back To Top